Od svog osnivanja, pa sve do danas, Udruženje Optimist vodi aktivnu brigu o mladima, trudeći se da podstiče aktivizam, motivisanost, kreativnost, a sve u cilju boljeg i lepšeg života za njih u opštini Bosilegrad. Do danas, Udruženje Optimist je realizovalo više od deset projekata namenjenih mladima.

U 2013-toj, Udruženje Optimist se, opet uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, baziralo na razvoj interkulturalnog obrazovanja, kao i promocije multikulturalizma, a u sklopu projekta – “Multikultivator”.

Od 2011-te godine, oko Udruženja Optimist se spontano okupila neformalna grupa mladih – Mladi Optimisti, koji danas samostalno izvode projekte, naravno, uz konsultacije i podršku Udruženja Optimist. Mladi Optimisti predstavljaju i volontersku bazu našeg Udruženja.

Projekti su se bazirali na obuke iz sfere novinarstva (na projekima “Mladi za jako i zdravo društvo” i “Novinari – Zvonče vas očekuje”), liderstva, ekologije, zapošljavanja, mobinga. U 2011-oj i 2012-oj godini, realizovali smo projekat – “Dodaj nas za prijatelja, jer mi to zaista jesmo”, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, a koji se ticao zaštite dece i mladih na internetu, kao i promocije etičkog ponašanja. U sklopu projekta, otvorili smo prvu kancelariju za zaštitu dece i mladih na internetu, čiji je zadatak bio podrška za žrtve nasilja, kao i aktivna kampanja koja je imala za cilj obaveštavanje i upozoravanje dece i mladih na rizike koji prete na društvenim mrežama.