Program socijalnog preduzetništva baziranog na efikasnoj poljoprivrednoj proizvodnji, Udruženje Optimist razvija od 2011-te godine i projekta Gradinari, koji je finansirala Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES. Projekat je podrazumevao ekonomsku podršku za 25 socijalno ugroženih, romskih porodica i to u vidu obezbeđivanja zemljišta, rasada i obuke za proizvodnju povrća i spravljanje zimnice (obzirom da je realizovan u tom vremenskom periodu). Na ovom projektu, korisnici su proizvodili povrće uglavnom za sopstvene potrebe, dok se jedan mali deo proizvodnje našao i na tržištu. Upravo nam je ovaj projekat bio pokazatelj u kom smeru treba razvijati ovaj program.

Nakon podrobne analize o isplativosti gajanja određenih poljoprivrednih kultura, ali i mogućnosti za uzgoj istih u bosilegradskom ataru, došli smo do zaključka da je najisplativije gajiti jagodu i to pod plastenicima (jer, “rana” jagoda ima visoku otkupnu cenu, a nadmorska visina u Bosilegradu je idealna za gajenje ove kulture). Tadašnji Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), a sadašnja Trag fondacija, preko programa Socijalne tranzicije, finansiranom od strane Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu, podržala je projekat “Nove brazde ka Evropi” koji je predviđao ekonomsku podršku za 10 socijalno ugroženih, mahom romskih porodica, upravo putem plasteničke proizvodnje jagoda. Ovaj projekat je dao sjajne rezultate i prevazišao očekivanja u smislu predviđanja profita po korisničkoj porodici i definitivno potvrdio je se krećemo u dobrom smeru.

U međuvremenu, u Nemačkoj je kultivisana kultura divlje jagode i istraživanjem o njoj došli smo do zaključka da Bosilegrad pruža izvandredne uslove za gajenje i ove kulture, koja ima sjajnu otkupnu cenu (kreće se i do 5 eura). U 2012-oj i 2013-oj godini realizovali smo 2 projekta koji se tiču ekonomske podrške socijalno ugroženima kroz proizvodnju kultivisane šumske jagode, a podržali su ih Fondacija braće Rokfeler (Rockefeller Brothers Fund) i opet, program EU PROGRES. I ova dva projekta dala su odlične rezultate, omogućivši korisničkim porodicama godišnji prihod od 1000-1200 eura.

Program smo nastavili realizacijom projekta “Danas, za bolje sutra”, a u međuvremenu EU PROGRES nam je obezbedio 5 dodatnih plastenika, dok smo na događaju “Dobročiniti” koji je organizovala Fondacija Catalyst uspeli da obezbedimo sredstva za još 6 porodica.

Razvoj programa nastavili smo realizacijom projekta “Partnerstvo pobeđuje siromaštvo”, za koji je sredstva obezbedila Fondacija braće Rokfeler, da bi u 2015-toj godini, zahvaljujući Evropskom Progresu i opet Fondaciji braće Rokfeler počeli izgradnju malog pogona za preradu voća i povrća, koji će zaokružiti poslovanje socijalnog preduzeća i podršku socijalno ugroženim porodicama Bosilegrada. Izgradnju objekta, pomogla je i Fondacija Ana i Vlade Divac i UNICREDIT fondacija, a od ove dve fondacije, takođe, dobili smo sredstva za nabavku mašine za pranje voća.

U 2016-toj i 2017-toj godini, pobedili smo na konkursu “Zasad za budućnost” koji realizuju Delta fondacija i Trag fondacija i to sa projektom “Krug filantropije” po kome smo i nazvali naš Program socijalnog preduzetništva.

Takođe, 2016-te godine otvorili smo pogon za preradu voća i povrća, kako bi dodatno osnažili naše korisnike i to putem direktnog zapošljavanja, ali i povlašćenog otkupa poljoprivrednih proizvoda korisničkih porodica. Još jedan bitan razlog pokretanja pogona jeste uspostavljanje samoodrživosti.

2019-te godine usmeravamo sve svoje kapacitete na transformaciju u organskog proizvođača i to putem sakupljanja i prerade šumskih plodova. Uspostavljamo saradnju sa austrijskim socijalnim preduzećem Balkan Express GbmH iz Beča i postajemo deo brenda “BIOBALKAN” . U partnerstvu sa socijalnim preduzećem “Radanska ruža” iz Lebana, pod ovim brendom proizvodimo organski džem od šipurka i sušeni vrganj. Najveći benefit od ovih partnerstava svakako imaju korisnici – berači šumskih plodova koje biramo i sertifikujemo na osnovu njihovog ugroženog socijalnog statusa i kojima plaćamo beneficirane cene otkupa u odnosu na komercijalnu konkurenciju.