Novi projekat prekogranične saradnje – SEEDS for inclusiveness

Počevši od 01.10.2021. Udruženje Optimist u partnerstvu sa Trag fondacijom iz Beograda i organizacijom civilnog društva ARNO iz Skoplja (Severna Makedonija) sprovodi projekat “SEEDS of Inclusiveness – Social Enterprises for Economic Development and Social Inclusion“. Cilj projekta je razvoj inkluzivnog društva jačanjem socijalnih preduzeća u prekograničnom regionu Srbija – Severna Makedonija, kao i njihovo ohrabrivanje za prekograničnu saradnju.

U toku projekta, kroz različite oblike usluga, biće podržano 12 socijalnih preduzeća iz prekograničnog regiona (4 razvijena i 8 novih inicijativa).

Projekat se sprovodi u okviru Prekograničnog programa EU Srbija – Severna Makedonija 2016-2020.

Uskoro opširnije…