Od svog osnivanja, Udruženje Optimist je veoma posvećeno očuvanju životne sredine.

Realizovali smo nekoliko izuzetno važnih ekoloških projekata, od kojih je svakako najvažniji “Veliki spremanje juga Srbije”, projekat rađen u sklopu tradicionalne, nacionalne kampanje – “Očistimo Srbiju”.

Udruženje Optimist je u sklopu projekta organizovalo čišćenje javnih površina u tri opštine pčinjskog okruga – Vranju,Vranjskoj Banji i Bosilegradu, uz učešće preko 300 volontera. U ovoj akciji, koja je ujedno i najveća javna akcija na jugu Srbije do danas, učešće su uzeli i: Vojska Srbije, JP Komrad Vranje, JP Direkcija za izgradnju grada Vranja, JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Bosilegrad, kao i partnerska organizacija – Udruženje SPA iz Vranjske Banje.

Takođe, prepoznavši problem bespravne i prekomerne seče šuma bosilegraskog atara, a u saradnji sa Gimnazijom u Bosilegradu nekoliko godina zarednom organizovali smo “Šumski marš”, protesnu šetnju mladih čiji je bilj bio alarmiranje nadležnih organa, ali i građanstva o ovom gorućem problemu. Prema proceni nadležnih, godišnje se, bespravno, poseče 500.000 stabala bosilegradskih šuma.